Provocatietest

Orale provocatietest

– Voedsel

Soms is een orale provocatietest de enige manier om aan te tonen / uit te sluiten of een bepaald voedingsproduct de klachten veroorzaakt.

– Geneesmiddelen

De orale provocatie is de gouden standaard in het onderzoek naar een geneesmiddelenallergie. Bij een orale provocatietest wordt het te onderzoeken geneesmiddel onder adequate bewaking in opklimmende dosering aan de patiënt gegeven.

Waarvoor wordt deze test uitgevoerd:

– Het aantonen dan wel uitsluiten van een vermoede reactie op een geneesmiddel die de patient zou moeten gebruiken en waarvoor geen vergelijkbaar/redelijk/aanvaardbaar alternatief beschikbaar is en waarbij eerder standaard allergologisch onderzoek geen positieve reacties aantoonde.
– Het uitsluiten van een geneesmiddel als oorzaak voor de opgetreden klachten (met name belangrijk wanneer meerdere middelen tegelijkertijd gebruikt worden).