Longtesten

Longfunctie-onderzoek

Bij twijfel over de diagnose astma kan door het verrichten van dit onderzoek meer duidelijkheid verkregen worden. 

Bronchiale histaminetest

Het aantonen van het bestaan van een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen voor aspecifieke prikkels (= bronchiale hyperreactiviteit), door meting van enkele longfuncties na inhalatie van histamine. De bronchiale provocatietest kan gebruikt worden ter aantoning van een extrinsieke allergische alveolitis (bv. boerenlong, duivenmelkerslong).

Bronchiale provocatietest met een allergeen

Door middel van deze longtest is het mogelijk om, wanneer u voor veel allergenen allergisch bent, te kijken wat de oorzaak van uw astma is. Als een allergie-onderzoek bijvoorbeeld uitwijst dat u onder andere voor bijvoorbeeld een kat allergisch bent, kunnen we dit onderzoeken door een klein beetje van kattenallergeen in te laten ademen om te kijken of u hier allergisch op reageert.