Neusprovocatietest

Een indruk verkrijgen van de reactie van het neusslijmvlies op het betreffende allergeen of op andere prikkelende stoffen.
De test kan namelijk ook worden uitgevoerd met een algemeen irriterende stof (histamine) om een wat minder specifieke prikkeling van de neus te kunnen vaststellen.