Plakproef

Een plakproef is een vorm van allergie-onderzoek. Allergie betekent overgevoeligheid voor bepaalde stoffen. Tijdens dit onderzoek wordt uitgezocht voor welke stoffen u allergisch bent.
De te onderzoeken stoffen, ongeveer 20, worden op de huid geplakt. Het zijn stoffen waar iedereen regelmatig mee in contact komt. Meestal wordt het onderzoek uitgebreid met voor u specifieke stoffen en stoffen waarmee u thuis of op het werk in aanraking komt.
De allergieverpleegkundige spreekt met u af welke stoffen u mee moet nemen.

U kunt ze van tevoren of op de eerste dag van de test afgeven. De plakproef wordt uitgevoerd op de rug of armen en is pijnloos. Na 3 dagen wordt de plakproef erafgehaald en afgelezen. Hierna komt u op dag 7 weer terug voor de laatste aflezing.