Appel in de magnetron

Overgevoeligheid voor appels kan worden verminderd door behandeling van appel in de magnetron.

Auteurs:
MW. S.B. TJIOOK, arts
R. DE HAAS, arts
H.D. Oei, allergoloog

Naar schatting 15-30% van patiënten met hooikoorts door allergie voor boompollen ontwikkelt in de loop der jaren klachten bij het eten van vers fruit en noten. In Zweden is dit zelfs het geval bij 70% van de patiënten. Bij deze kruisreactie met de allergie voor boompollen gaat het om vruchten als appel, peer, perzik, kers, en noten zoals hazelnoot, walnoot en amandel.
De meest voorkomende verschijnselen zijn lokale reacties van lippen, mond en keel (jeuk, tinteling en zwellingsgevoel), soms neusklachten (loopneus, niezen) en jeukende ogen, een enkele keer maagdarmklachten, en zelden benauwdheid of een anafylactische shock. De klachten treden binnen enkele minuten na het eten van de desbetreffende noten en vruchten op. Men noemt deze verschijnselen het Oral Allergy Syndrome (OAS).
De appel wordt het meest genoemd als oorzaak van OAS. Er zijn wel verschillen tussen de diverse appelsoorten. Golden Delicious, Granny Smith, Jonagold en Cox Orange behoren tot de soorten die de hoogste allergeenpotentie hebben. Opvallend is dat sommige personen aangeven duidelijk meer klachten van OAS door het eten van appel te hebben in het voorjaar (als de bomen in bloei staan dan in de overige jaargetijden.
Het is bekend, dat als de vruchten gekookt zijn, in het geval van appel in de vorm van appelmoes of appeltaart, ze geen OAS verschijnselen geven. Wij onderzochten of behandeling van de appel in de magnetron eveneens de OAS-symptomen zou verminderen. Tegelijkertijd werd de smaak en stevigheid beoordeeld.
De onderzoeksgroep bestond uit 10 berkenpollenallergische patiënten met OAS na het eten van appel. Door middel van huidtest en bloedonderzoek (RAST) werd de allergie voor berkenpollen en appel bevestigd. Deze groep werd gevraagd een dubbelblinde voedselprovocatietest te ondergaan met in de magnetron behandelde en onbehandelde appels. Patiënten met ernstige OAS klachten in de anamnese (zwelling van de keel of benauwdheid )werden van dit onder- zoek uitgesloten. Er werd gebruik gemaakt van Granny Smith appels. Een appel tegelijk werd gedurende 1 minuut in de magnetron (750 watt) geplaatst. De appel liet men vervolgens minstens 30-45 minuten afkoelen. De patienten kregen een klein stukje geschilde appel (1,5 g). Elk patiënt werd gevraagd gedurende 1 minuut hierop te kauwen. Kregen ze klachten, dan mochten ze het stukje uitspugen. Traden er geen klachten op dan kon het stukje worden doorgeslikt. Trad er 10 minuten hierna geen klachten op dan werd de procedure eenmaal herhaald. Alle patiënten kregen OAS klachten na het eten van de onbehandelde appel. Echter, na het eten van de behandelde appel kregen 8 van de 10 personen in het geheel geen klachten. Bij de overige 2 personen traden nog lichte klachten op.
Dezelfde provocatietest werd uitgevoerd bij to niet-allergische personen. Zij konden geen duidelijk verschil aangeven tussen beide appels voor wat betreft de smaak en stevigheid. Hiermee wordt aangegeven dat de smaak en stevigheid van de appel door de magnetronbehandeling niet duidelijk veranderde.
Wij concluderen dat patiënten met lichte OAS verschijnselen normaal appels kunnen eten indien deze zijn voorbehandeld in de magnetron. Wij wijzen er op dat bij patiënten met ernstigere OAS ondanks deze magnetron behandeling toch klachten kunnen optreden. Verder onderzoek hiernaar is nodig. Aanvullend gebruik van anti-allergische medicijnen (antihistaminica en/of natriumcromoglycaat) is te overwegen. Dit uiteraard in overleg met de behandelend arts.
Het is mogelijk dat bovenbeschreven methode toepasbaar is voor ander vruchten. Met name voor zachte vruchten lijkt het moeilijk te zijn een optimale balans te vinden tussen de vereiste duur van de magnetronbehandeling en behoud van stevigheid en smaak.

Wij danken Dr. A.E.J. Dubois, allergoloog en mw. J. de Jongh, diëtiste voor hun commentaar.

Literatuur:

• Amlot PL, Kemeny DM, Zachary C, Parkes P, Lessof MH. Oral allergy syndrome (OAS): Symptoms IgE-mediated hypersensitivity to foods. Gin Allergy 1987; 17: 33-42.
• Dreborg S, Foucard T, Allergy to apple, carrot and potato in children with birch pollen allergy. Allergy 1983; 38: 167-172.
• Eriksson N, Formgren H, Svenonius E. Food hypersensitivity in patients with pollen allergy in Sweden. Allergy 1982; 37: 437-443,
• Eriksson NE. Food sensitivity reported by patients with asthma and hay-fever. Allergy 1978; 33: 189-196.