Vergoeding door ziektekostenverzekeraar

Een bezoek aan de DC Klinieken Den Haag: Allergologie valt onder de reguliere geneeskunde en is opgenomen in de basisverzekering. De behandeling wordt volledig vergoed voor patiënten die verzekerd zijn bij gecontracteerde Nederlandse zorgverzekeraars.

Door welke verzekeraar wordt de behandeling vergoed?

Lees voor meer informatie deze pagina.

Wat is het eigen risico?

Door alle zorgverzekeraars wordt wel het zogenaamde eigen risico in rekening gebracht (2020: 385 EUR). Dit is men wettelijk verplicht en hier zult u dus rekening mee moeten houden.

Indien u twijfelt over de vergoeding, neemt u dan eerst contact (afd. Zorgadministratie, facturatie en inning) met ons op.