Veel gestelde vragen

Een bezoek bij het allergie-centrum valt onder de reguliere geneeskunde en dient vergoed te worden door de zorgverzekeraar. Meer informatie hierover leest u hier.

Heeft u vragen over de kosten van het bezoek en over de hoogte van uw factuur? Leest u eerst meer over de vergoedingssystematiek in Nederland: DOT / DBC